Kristendomens grunder


Att vara kristen betyder att tro på Kristus och följa Hans läror. Så medlemmarna i Världsmissionssamfundet Guds Församling gör sitt bästa för att göra de saker som Kristus gjorde. Som kristna är vår förhoppning att följa Kristi exempel genom att följa i Hans fotsteg, som det står om i Bibeln.

Som medlemmar i Guds Församling har vi gudstjänst på lördagens Sabbat, firar Påskmåltiden som det enda sättet att komma in i Himmelriket och följer samma standard för gudstjänsten som den tidiga Församlingen. Vi tror på treenigheten; Gud Fadern, Sonen och den Helige Anden som en och samma Gud, och dyrkar inte korset.