Vår tro


Bibeln innehåller Guds djupa mysterier

Bibeln har överlevt tusentals år och ett stort antal översättningar. Det är en av de mest sålda böckerna i världen idag. Bibeln innehåller de djupa mysterierna hos Elohim, vår Fader Gud och vår Moder Gud. Och den ger oss sättet att känna igen Dem.

Frågor som: “Var kommer min själ ifrån?”, “Är Gud verkligen bara manlig?” och “Finns det ett särskilt sätt att tillbe Gud?” är alla viktiga för att förstå sättet att komma till Himmelriket. Vi välkomnar dig att läsa om Guds Församlings trosuppfattning och utforska Bibeln på ett sätt du aldrig gjort tidigare. Och ta reda på svaren till de här frågorna och mer.

Jag vill bekänna att Skrifternas majestät fyller mig med beundran, liksom evangeliets renhet har gjort intryck på mitt hjärta. Gå igenom våra filosofers verk med allt deras pompösa uttryckssätt – hur medelmåttigt, hur uselt är det icke i jämförelse med Skriften! Kan väl en bok, som är på samma gång så upphöjt majestätisk och så enkel, vara människoverk?

— Jean Jacques Rousseau, filosof, 1712–1778