Varför kallas Guds Församling ”Sion”?


Namnet på kyrkan som Kristus etablerade på denna jord för 2000 år sedan är Guds Församling (1 Kor 1:2; 11:22; Gal 1:13). Guds Församling kallas även Sion (Heb 12:22; Upp 14:1). När vi förstår vilken plats Sion är, kan vi också förstå varför vi kallar Guds Församling för Sion.

Sion var namnet på ett litet berg i Jerusalem. Efter att Guds förbundsark placerades där, så användes termen ”Sion” inte bara för att representera Jerusalem, men också Israel (1 Kung 8:1). För att förstå varför Guds Församling kallas Sion, så måste vi först förstå relationen mellan kung David och Jesus.

 

Kung David och Jesus

 

Jesus kom till världen som den profetiska kung David (Jes 9:6-7).

 

Lukasevangeliet 1:31-32 ”Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron…”

 

Det finns en anledning att kung David, bland många andra i gamla testamentet representerar Jesus. Arbetet som kung David gjorde under gamla testamentets tid var en skugga av vad Jesus skulle göra i nya testamentets tid.

Bland många av kung Davids verk, var det mest anmärkningsvärda etablerandet av Sion. Israeliterna, som tågade ut från Egypten  och anlände till Kanaan, övertog en stor del av landet Kanaan från Joshuas tid. Men, de kunde inte erövra Sion under mer än 400 år och Sion tillhörde fortsatt till Jebusiterna.

Efter att David blev kung, erövrade han Sion, den centrala regionen i Kanaan och reste byggnader och anläggningar innanför fästningen för att stärka den. Därefter gjorde han Sion till Israels huvudstad och regerade över folket i Sion. Genom detta blev David den första kung som byggde och regerade i Sion. Det är därför Sions fästning kallades Davids stad. På detta sätt är David och Sion oskiljaktiga och tätt sammanlänkade.

 

2 Samuelsboken 5:7-10 Men David intog Sionsborgen, alltså Davids stad… David slog sig ner i borgen och kallade den Davids stad. Han befäste staden runt om, från Millo och inåt. David blev allt mäktigare, och Herren, härskarornas Gud, var med honom.

 

Det faktum att Jesus kom till den här jorden som den profetiska kung David betyder att Jesus etablerade Sion och blev kung och regerade över folket i Sion. Sion som Jesus byggde och regerade över var inte det fysiska Sion utan det andliga Sion.

 

Det andliga Sion som etablerades av Jesus

 

Det andliga Sion är Guds boning för evigt. Det är platsen där välsignelsen om evigt liv ges till de människor vars öde är att dö.

 

Psaltaren 132:13-14 Ty Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. ”För evigt är detta min viloplats, här vill jag bo, det är min önskan.”

 

Psaltaren 133:3 Det är som när Hermons dagg faller över Sions berg. Där skänker Herren välsignelse, liv i alla tider.

 

Evigt liv var välsignelsen som endast kunde beviljas när Jesus kom (Joh 10:10). Orden, ”Människor får evigt liv i Sion” var en profetia att Jesus skulle komma till jorden och etablera det andliga Sion. Därför måste vi gå till Sion om vi vill möta Gud och ta emot välsignelsen om evigt liv i det  nya testamentets tid. Profeten Jesaja profeterade att det andliga Sion där Gud har sin boning och där syndernas förlåtelse ges är platsen där högtiderna firas.

 

Jesaja 33:20-24 Se, här är Sion, våra högtiders stad! Du får skåda Jerusalem, en trygg boplats, ett tält som aldrig skall rivas, vars pluggar aldrig rycks upp, vars linor inte slits av. Nej, där är Herren vår väldige Gud. Där flyter strömmar, breda floder, men inga roddarfartyg går där fram, inga ståtliga krigsskepp. Herren är vår härskare, Herren vår hövding, Herren vår konung, han är den som räddar oss… Ingen i staden skall säga: ”Jag är sjuk”, ty folkets synd är förlåten.

 

Det ovannämnda Sion syftar på samma andliga Sion som Kristus, som kom som kung David, etablerar, bor i och regerar över i Psaltaren. Sion beskrivs som platsen där högtiderna firas, vilket betyder att Jesus som kung David etablerar kyrkan som håller Guds högtider. I själva verket etablerade Jesus nya testamentets högtider för vår frälsning.

 

Guds Församling är Sion där högtiderna firas

 

Profetian i Psaltaren, ”Välsignelse om evigt liv kommer att ges i Sion” och profetian i Jesajas bok, ”Syndernas förlåtelse kommer att ges i Sion där högtiderna firas” uppfylls alla genom Påskmåltiden som Jesus höll med sina lärjungar.

För att få välsignelsen om evigt liv, måste vi äta Jesu kropp och dricka hans blod (Joh 6:53-54). Jesus sade att Påskmåltidens bröd och vin är hans kropp och blod, genom vilka han  lovade oss syndernas förlåtelse. Genom Guds högtid som kallas Påskmåltiden, har Gud gett välsignelsen om evigt liv och syndernas förlåtelse, som de människor vars öde är att dö, vill ha allra mest.

 

Matteusevangeliet 26:17-28 Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?” Han svarade: ”Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar.” Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden… Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

 

Den största gåvan som Jesus gav till kyrkan efter Hans uppståndelse var den ”Helige Anden.” Genom den Helige Andens kraft skedde en stor revitalisering av den tidiga Kyrkan. Och den Helige Anden gavs till de heliga som innerligt bad från Kristi Himmelsfärdsdag och höll Pingstdagen.

 

Apostlagärningarna 2:1-4 När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.

 

Jesus lovade också människorna livets vatten, genom att hålla Lövhyddefesten. Han beviljade livets vatten, som desperat behövs för törstande själar, genom högtiden som kallas Lövhyddefesten.

 

Johannesevangeliet 7:2 Judarnas lövhyddefest närmade sig…

 

Johannesevangeliet 7:37-39högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

 

Dessutom höll Jesus den veckovisa högtiden, Sabbatsdagen, enligt Hans vana och visade ett exempel för oss att förstå Gud som skapade himlen och jorden och allting i dem. (3 Mos 23:2-3; 2 Mos 31:13; Hes 20:21).

 

Lukasevangeliet 4:16 Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa …

 

Jesus beviljade välsignelserna som är absolut nödvändiga för helgonen, såsom syndernas förlåtelse, evigt liv, den Helige Anden, livets vatten och så vidare, genom högtiderna i nya testamentet. Kristus, som kom som den andliga kung David, etablerade det andliga Sion där de nya testamentets högtider firas. Detta andliga Sion etablerat av Jesus 2000 år sedan är just Guds Församling (1 Kor 1:2; 11:22; Gal 1:13).

 

Gud har etablerat Sion igen i de sista dagarna

 

Att prata om Guds Församling utan Sion betyder att man inte exakt vet vilken typ av plats Guds Församling är, den som etablerades av Jesus. För övrigt, varför nämner många kyrkor Sion, men känner inte till nya testamentets högtider? Det är för att djävulen sådde ogräs, d.v.s. laglöshet, i världen för att hindra Kristi evangeliearbete som beskrivs med en liknelse som andligt jordbruk.

 

Matteusevangeliet 13:25 ”Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg.”

 

Matteusevangeliet 13:39-42 ”… Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är världens slut, och skördefolket är änglarna. Som när ogräset rensas bort och eldas upp skall det bli vid världens slut… de skall rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen…”

 

Profeten Daniel profeterade också att djävulen som talar emot Gud skulle ändra högtiderna som Gud etablerade för våra själars frälsning.

 

Daniel 7:25 ”Han skall höja sin röst mot den Högste, fara hårt fram mot den Högstes heliga och vilja ändra på högtider och lagar…”

 

Till vår förtvivlan uppfylldes ovannämnda profetia; Sion förstördes och förföll (Jes 51:3). Det betyder att ingen kunde ta emot välsignelsen om evigt liv. Hur som helst så visste Gud redan om förhindret, lovade Han att Han skulle komma igen till denna värld som kung David återuppbygga Sion (Luk 18:8; Joh 10:16; Ps 102:16; Hes 37:24).

 

Mika 4:1-2 Men den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast som det högsta av bergen, överst bland höjderna. Folken skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma, och de skall säga: ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa.” Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord.

 

Bibeln förutspådde att många nationer och människor skulle strömma till Sion som skulle återuppbyggas i de sista dagarna, och att de skulle ta emot Guds läror. Enligt denna profetia har Sion, där Gud Själv har sin boning och välsignelsen om evigt liv beviljas, återuppbyggts i denna tid. Himmelske Fader och Moder har kommit och åter byggt upp Sion där Guds högtider firas. Det är Guds Församling.

Guds barn som längtar efter evigt liv, syndernas förlåtelse, den Helige Anden och livets vatten strömmar från hela världen till Guds Församling där nya testamentets högtider firas. Vi som har kommit till Sion i förväg och har tagit emot välsignelserna genom Guds nåd, bör mer och mer förkunna de glada nyheterna ”Gud har återuppbyggt Sion där högtiderna hålls enligt Bibelns profetior” till världen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.