Varför kom Jesus som människa trots att Han är allsmäktig Gud?


Gud kan utan tvekan uppenbara Sig som människa om Han vill. Gud är allsmäktig och allvetande. Gud har kraften att välja att existera som människa eller inte. Så varför kom Gud Själv till jorden som en ömtålig bebis och son? Vi kan lätt förstå det här när vi tänker på vilka vi är.

 

Kristus kom för att ge oss syndernas förlåtelse och evigt liv

 

Jesus sade att alla människor på jorden är syndare som förvisats från himlen.

 

Matteusevangeliet 9:13 ”… Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

 

Lukasevangeliet 19:10 ”… och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.”

 

Om vi kopplar ihop de här verserna med orden ”Syndens lön är döden” (Romarbrevet 6:23), så kan vi förstå att alla människor är syndare som begick synder i himlen som leder till döden. Den första anledningen till att Jesus Själv kom till jorden som människa är för att straffas istället för oss, för våra synder som bara kan bestraffas med döden.

Enligt det gamla testamentets lag var det enda sättet att befria en person som skulle dö att någon måste dö istället för honom (1 Kungaboken 20:42). Det är därför Gud kom med namnet Jesus och uppoffrade Sig på korset som ett syndoffer för syndarnas skull. Genom att bestraffas med dödsstraffet istället för oss, räddade Han oss från vårt straff.

 

Matteusevangeliet 20:28 ”Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

 

 

Eftersom Jesus, som är Gud, kom med det här syftet, vittnade Johannes Döparen om att Jesus är Gud Lamm, som tar bort världens synder (Johannesevangeliet 1:29). Profeten Jesaja i gamla testamentet och aposteln Paulus vittnade också om att Kristus kom som människa och tog bort våra synder.

 

Jesaja 53:5-10 Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom … Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han skall få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja skall förverkligas genom honom.

 

Romarbrevet 8:3 Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan.

 

Den speciella lagen, etablerad genom Guds egna blod för att vi ska bli förlåtna för våra synder och få evigt liv, är det nya förbundets påskmåltid (Lukasevangeliet 22:20).

 

Matteusevangeliet 26:28 ”Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.”

 

Det nya förbundets påskmåltid är livets sanning som Gud Själv etablerade för att rädda oss som inte hade kunnat undvika evig bestraffning på grund av våra synder.

 

Kristus visade oss exemplet att bli född på nytt genom evangeliet

 

Anledningen till att Gud kom till jorden som människa är inte bara för att uppoffra Sig Själv som ett syndoffer, utan även att undervisa och förkunna det nya förbundets evangelium som skulle genomföras genom Hans uppoffring; sanningen som ger oss syndernas förlåtelse och evigt liv.

 

Johannesevangeliet 13:15 ”Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er.”

 

Jesus gick till många områden i Israel och förkunnade Himmelrikets evangelium, medan Han gick igenom många svårigheter. Alla läror och evangeliet Jesus lärde ut under tre år är exempel på tro för oss som kommer att bli Himmelrikets arvtagare i framtiden. Det är därför Jesus bad Sina lärjungar att lära alla folk att följa allt Han hade lärt ut efter att Han hade avslutat evangeliearbetet att söka efter och rädda syndare (Matteusevangeliet 28:20).

Det är uppenbart att evangeliet som Jesus praktiserade är sanningen som leder oss till det eviga Himmelriket (Johannesevangeliet 14:6). Det finns otaliga exempel som Jesus visade för att vi skulle få syndernas förlåtelse och komma till himlen.

Jesus döptes för att visa oss principen att bli född igen i till ett nytt liv genom att begrava synden, trots att Han var utan synd (Matteusevangeliet 3:16). Jesus lärde även ut att vi ska hålla det nya förbundets högtider för att komma till himlen, genom att hålla Sabbaten som Sin vana (Lukasevangeliet 4:16), fira det nya förbundets påskmåltid med Sina lärjungar (Matteusevangeliet 26:17-28) och utlova livets vatten på Lövhyddefesten (Johannesevangeliet 7:2, :37).

Förutom högtider och föreskrifter, visade Jesus exempel som den sanne Herden (Lukasevangeliet 22:24-27; Johannesevangeliet 10:11-15) genom att tjäna Sina lärjungar med ett ömt och ödmjukt hjärta (Matteusevangeliet 11:29). Han blev även Själv frestad och besegrade Satan med Guds ord, för att lära oss som är svaga sättet att överkomma Satans frestelser (Matteusevangeliet 4:1-11). På det här sättet är alla Jesu exempel nedskrivna i Bibeln i detalj så att vi kan följa dem. Själva det liv som Jesus levde är instruktionsboken som vägleder människor till Himmelriket.

 

 

Befogenheten att förlåta som bara Gud har

 

I slutändan var anledningen till att allsmäktig Gud kom som människa vi, som är syndare från himlen.

Det enda sättet för en syndare att bli frisläppt från synden är att bli förlåten för den synden. Men vi syndare kan aldrig åstadkomma det genom vår egen rättfärdighet eller kraft.

Vi kan till och med förstå detta genom en jordisk princip. I ett land som har dödsstraff kan en dödsdömd fånge i allmänhet bara bli förlåten av statschefen, som presidenten eller premiärministern. Det är samma sak med våra andliga brott. Synderna som leder till döden som vi begick i himlen kan endast bli förlåtna av Gud.

 

Markusevangeliet 2:5-10 När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: ”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?” Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem … ”Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden … ”

 

Gud kom som människa för att frälsa oss genom Sin makt att förlåta synder. Eftersom vi har kött och blod, tog Gud också del i vår mänsklighet, led vår smärta och bar bördan av vår synd som vi borde ha burit.

 

Johannesevangeliet 10:10 ”… Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.”

 

Hebreerbrevet 2:14-15 Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv.

 

Om det fanns någon annan som kunde ge liv, skulle det inte finnas någon anledning för Gud att komma som människa. Men evigt liv kan inte ges av någon, inte ens av en ängel, förutom av Gud.

Gud, den Ende som har evigt liv i hela universum, lämnade all härlighet i himlen och kom som människa för att ge liv till Sina barn som förlorade sina liv på grund av sina synder, och etablerade det nya förbundets påskmåltid genom vilken vi kan ta emot evigt liv (1 Timotheosbrevet 6:16). Men det nya förbundets påskmåltid, som etablerades genom Kristi blod, avskaffades år 325 e.Kr. Från den tiden har ingen kunnat återställa Påskmåltiden under så lång tid som 1600 år. Trots att den är tydligt nedtecknad i Bibeln har ingen bland otaliga teologer och berömda bibelforskare hitta Påskmåltidens sanning. Det är för att de också bara är syndare från himlen, inte Gud som har befogenhet att förlåta synder som leder till döden och ge evigt liv.

För att återställa det nya förbundets påskmåltid, livets sanning som försvann, har Gud kommit som människa igen i den här tiden. De är vår himmelska Fader och himmelska Moder. Även med ett tecken, det nya förbundets påskmåltid, kan vi bekräfta att himmelska Fader och himmelska Moder är den sanna Guden. Eftersom vi har tagit emot Gud Elohim som har kommit med kött och blod i den här tiden enligt Bibelns säkra profetior, bör vi förkunna Guds kärlek som är bevarad i det nya förbundets påskmåltid än mer.

 

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.