Vad är kätteri och vad är en sekt?


Från ett religiöst perspektiv är ”kätteri” en idé eller lära som går emot den sanna tron. Att känna igen kätteri är väldigt viktigt för vår frälsning. Även om vi har trott på Gud hängivet under en lång tid, men om vi tillhör ett kätterskt samfund kan vi inte få frälsning. Det finns så många samfund inom kristendomen och vissa kallas för ”kätterska” eller ”sekter”. Så vilket samfund eller vilken lära är kättersk?

 

Standarden för kätteri

 

Människor tänker ofta att en kyrka som har en lång historia och många medlemmar är autentisk och att den kyrka som inte har det är kättersk. Men tiden som en kyrka har funnits eller antalet följare kan inte vara standarden för att urskilja den sanna kyrkan från falska kyrkor. Om denna typ av standard var rätt, skulle det innebära att den tidiga kyrkan som Jesus grundade och apostlarna deltog i var kättersk, en ”sekt”.

 

För 2000 år sedan följde många människor judendomen som har en lång historia och tradition. Å andra sidan fanns det ett litet antal medlemmar i den tidiga kyrkan som precis hade etablerats, och den var inte välkänd bland folk.

 

Apostlagärningarna 24:1-5 Fem dagar senare kom översteprästen Ananias dit ner med några av de äldste och en advokat Tertullus och lämnade ståthållaren sin anmälan mot Paulus. Sedan Paulus kallats in började Tertullus sitt anklagelsetal med följande ord: ”Högt ärade Felix. Att vi tack vare dig får leva i djupaste fred och att genom din omtanke villkoren har förbättrats för vårt folk är något som vi alla erkänner oförbehållsamt och med den största tacksamhet. Jag vill inte uppehålla dig alltför länge men ber dig att godhetsfullt lyssna till några korta ord från oss. Vi har funnit att den här mannen är en smitthärd som sprider oro bland judarna på alla håll i världen och att han är ledare för nasaréernas sekt.”

 

Det var de religiösa ledarna på den tiden som sade att aposteln Paulus var en smitthärd som spred kätterska läror. Människorna som skröt om sin kunskap om Bibeln och fick respekt och tillit från befolkningen utdömde den tidiga kyrkan som kättersk.

 

Även om det är en bedömning av religiösa ledare eller teologer som har mycket auktoritet och kunskap, kan den inte vara en standard för att urskilja sanningen från falskhet. Vi kan bara bedöma vad som är sanning och falskhet genom Bibeln som Gud gav oss.

 

Kätteri definieras av Bibeln

 

2 Petrusbrevet 2:1-3 Men det fanns också falska profeter i Israels folk, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smugglar in fördärvbringande kätterier; de kommer till och med att förneka den herre som har friköpt dem och störtar sig därmed i fördärvet. Många skall följa dem i deras utsvävningar och dra skam över sanningens väg. I sin själviskhet skall de utnyttja er med hjälp av påhittade historier. Men domen som för länge sedan fällts över dem är i kraft, och fördärvet lurar på dem.

 

Bibeln definierar kätteriets egenskaper enligt följande: Kätteri leder helt säkert till fördärvet och det hindrar sanningen med påhittade historier som inte finns i Bibeln. Om en kyrka följer Bibeln eller inte – det är ett kriterium för att urskilja en sann kyrka från en kättersk.

 

Om vi bara tar en titt på de grundläggande sanningarna i Bibeln, kan vi lätt förstå vad kätteri är.

 

Lukasevangeliet 4:16 ”Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa …”

 

Lukasevangeliet 22:14-15 När stunden var inne lade han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sade till dem: ”Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar.

 

Jesus satte personligen ett exempel genom att hålla Sabbaten och Påskmåltiden, och den tidiga kyrkan följde Jesu exempel.

 

Apostlagärningarna 17:2-3 Efter sin vana besökte Paulus dem, och under tre sabbater talade han till dem. Utgående från skriftställen som han tolkade visade han att Messias måste lida och uppstå från de döda. ”Och Messias”, sade han, ”det är just denne Jesus som jag förkunnar för er.”

 

1 Korinthierbrevet 5:7-8 Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, för vårt påsklamm, Kristus, är slaktat.

 

Jesus och apostlarna höll Sabbaten. Så om en kyrka förkastar Sabbaten och helgar söndagen som inte nämns i Bibeln, är den kyrkan kättersk. Jesus höll även Påskmåltiden, så kyrkan som firar julen (25 december) – Solgudens födelsedag – som inte nämns i Bibeln, är en sekt.

 

Att hålla religiösa regler som inte finns i Bibeln är att följa hedniska traditioner som är meningslösa (3 Mos 18:3-4; Hes 11:9-12). Även om de traditionerna har ansetts självklara under en lång tid, om de inte finns i Bibeln så är de bara historier som människor har hittat på.

 

Gud som kom som människa och kätteri

 

Gud kom till jorden som människa för får frälsning för 2000 år sedan. Men de religiösa ledarna på den tiden och de som följde dem blint trodde inte på Jesus, som kom en enkel snickares son, en man precis som oss, som inte hade något ståtligt yttre som drog människors blickar till sig.

 

Johannesevangeliet 10:30-33 ”Jag och Fadern är ett.” Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. Jesus sade till dem: ”Jag har låtit er se så många goda gärningar som kommer från Fadern. För vilken av dem stenar ni mig?” Judarna svarade: ”Det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa.”

 

”Gud kommer aldrig i mänsklig skepnad.”

 

Det här är också en lögn som människor har hittat på, som inte finns i Bibeln. Bibeln profeterade tydligt att Gud skulle komma som en människa.

 

Jesaja 9:6 Ty ett barn har fötts, en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.

 

Den sanna kyrkan håller sig till sanningen

 

De som förnekar Bibeln och blint ser på något som kätterskt om det är annorlunda än vad de tror, är precis som personerna som riktade falska anklagelser mot apostel Paulus om att han var ledare för en sekt. Om vi verkligen vill ta emot Guds frälsning måste vi urskilja sanningen från kätteri – sanning och lögn – enligt Guds standard i Bibeln, inte människors åsikter.

 

Bibeln vittnar tydligt om sanningen i den tidiga kyrkan som höll det nya förbundets högtider, inklusive Sabbaten och Påskmåltiden, och trodde på Gud som kom som människa.

 

I den här tidsåldern är Guds Församling den enda kyrkan som håller fast vid den tidiga kyrkans sanning som Jesus och apostlarna höll enligt Bibeln.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.