Hur kan man hålla budet ”älska Gud med hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd”?


Fariséerna satte Jesus på prov med den här frågan: ”Vilket är det största budet i lagen?” Jesus svarade: ”Älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.” Det är det första och största budet. Genom att säga ”älska din nästa såsom dig själv” sade Jesus att hela lagen och profeterna vilar på dessa två bud (Matt 22:35-41) Genom detta menade Jesus att den absolut viktigaste kärnan i lagen som etablerades av Gud är kärlek, och att det slutliga målet varför Gud etablerade lagen i gamla testamentet och lagen i det nya testamentet och befallde oss att hålla dem också är av kärlek.

Vi kan inte hålla första budet som Jesus lärde oss om vi vagt tänker att vi älskar Gud. Om vi misslyckas med att förstå Guds djupa sanning kommer vi omedvetet att tjäna andra gudar även om vi säger att vi tror och älskar Gud bara med våra läppar. I realiteten så gör många människor det. Så vad är det som tillåter oss att uppfylla det första budet som Jesus berättade för oss? För att komma direkt till kärnan så är det det nya testamentets påskmåltid.

 

Påskmåltiden gör det möjligt för oss att älska Gud perfekt

 

Det finns redan en beskrivning av en person som erkändes av Gud genom att han älskade Gud med hela sitt hjärta och hela sitt förstånd.

 

2 Kungaboken 23:25 Det hade aldrig före honom funnits en sådan kung som han, ingen som så höll sig till Herren av hela sitt hjärta, med hela sin själ och med all sin kraft och helt rättade sig efter Moses lag. Och inte heller efter honom kom en kung som han.

 

Att Josia vände sig till Gud genom att följa Guds lag med hela sitt hjärta, själ och kraft betyder att han höll budet ”älska Gud med hela ditt hjärta, själ och förstånd” – det första budet som hela lagen och profeterna vilar på. Anledningen till att Josia blev högt prisad för att följa det första budet och hela Guds lag var att han höll Påskmåltiden.

 

2 Kungaboken 23:21-23 Kungen befallde hela folket: ”Ni skall fira påsk till Herrens, er Guds, ära, så som det står skrivet i denna förbundsbok.” Någon sådan påsk hade nämligen inte firats sedan den tid domarna styrde Israel, inte under Israels och Judas kungars tid; först nu under kung Josias artonde regeringsår firades en sådan påsk till Herrens ära i Jerusalem.

 

Ingen höll Påskmåltiden så innerligt som Josia i Israels historia. Genom att hålla Påskmåltiden, blev Josia högt prisad från av Gud, att varken före eller efter Josia fanns det en kung som honom som vände sig till Gud som Josia – att med hela sitt hjärta och sin själ vände sig till Gud enligt hela lagen. Det betyder att han höll det första och största budet som Jesus nämnde. Detta betyder i sin tur att vi har Guds vittnesmål att vi fullt ut lyder det första budet när vi håller Påskmåltiden som Josia gjorde.

Från tiden när Gud först utlyste lagen så klargjorde Han att Påskmåltiden och det första budet har ett oskiljaktigt förhållande.

 

5 Moseboken 6:4-8 Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat. Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken kring din arm, och de skall vara ett kännemärke på din panna.

 

Gud begärde av sitt folk att binda det första budet, ”älska Gud med hela ditt hjärta, själ och kraft”, kring sina armar och sätta det som ett kännemärke på sina pannor. Och det här gällde för Påsken också.

 

2 Moseboken 13:8-9 Den dagen skall du säga till din son: ’Detta sker till minne av det som Herren gjorde för mig då jag drog ut ur Egypten.’ Som ett märke på handen och ett tecken på pannan skall detta påminna dig om att Herren förde dig ut ur Egypten med sin starka hand, så att hans lag alltid är på dina läppar.

 

Den dag då Israeliterna kom ut från Egypten var Påsken [14/1 i den heliga kalendern, läs mer om skillnaden mellan den sekulära ”Påsken” och den bibliska Påsken]. På den dagen dödades varje förstfödd egyptier och de förstfödda Israeliterna räddades. Gud sade till dem att hålla Påskmåltiden som ett minne av Guds frälsningsarbete, ett märke på deras händer och som en påminnelse på deras pannor, precis som orden i 5 Moseboken kapitel 6, och det betyder i slutändan att det första budet, ”älska Gud med hela ditt förstånd”, är Påskmåltiden.

 

2 Moseboken 13:3-4 Mose sade till folket: ”Kom ihåg denna dag, dagen då ni drog ut ur Egypten, ut ur slavlägret, ty med sin starka hand förde Herren er ut därifrån. Ingenting syrat får ätas då. Idag drar ni ut, i månaden aviv.”

 

2 Mos 20:1-3 Detta är vad Gud sade: Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

 

Gud säger samma sak vid begynnelsen av Påskmåltiden och vid kungörelsen av det första budet. Och när Han förklarade anledningen till att vi måste hålla det första budet så sade Han samma sak och tog upp Påskmåltiden, eller med andra ord ”Är inte Jag Frälsaren som räddade er från Egypten när ni var i slaveri? Så tjäna inte andra gudar utan tjäna bara Mig på Påskmåltiden, genom att komma ihåg den dagen då Jag räddade er.” Själva Påskmåltiden är alltså det första budet.

 

Påskmåltiden förintar andra gudar

 

Vi kan uppfylla första budet när vi håller Påskmåltiden, eftersom Gud förintar andra gudar på Påsken.

 

2 Mos 12:11-12 . . . Detta är Herrens påsk. Den natten skall jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet, både människor och boskap, och alla Egyptens gudar skall drabbas av min dom – jag är Herren.

 

Gud utnämnde Påskmåltiden som den dag då alla gudar i världen skulle dömas. Så när vi håller Påskmåltiden då alla andra gudar utom den sanna Guden förintas, så kan vi helt utesluta andra gudar och endast tjäna Gud och älska Honom med hela vårt hjärta. Det betyder att vi kan hålla det första budet perfekt.

 

2 Kung 23:1-4 Kungen lät kalla till sig alla de äldste i Juda och Jerusalem. Han gick upp till Herrens hus, och alla män i Juda och alla invånare i Jerusalem följde honom, präster och profeter, ja, hela folket, unga som gamla, och han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken som påträffats i Herrens hus. Kungen ställde sig sedan vid pelaren och bekräftade inför Herren förbundet, enligt vilket de skulle hålla sig till Herren och följa hans bud och befallningar och stadgar med hela sitt hjärta och med hela sin själ och fullgöra bestämmelserna som fanns nedskrivna i boken. Och hela folket trädde in i förbundet. Kungen befallde översteprästen Hilkia, prästerna närmast under honom och tröskelväktarna att de skulle från Herrens tempel skaffa undan alla föremål som tillverkats för Baal och Ashera och himlens hela härskara. Därefter brände han upp dem utanför Jerusalem, på avsatserna i Kidrondalen, och förde bort askan till Betel.

 

Det var under kung Josias artonde år som kung som han höll Påskmåltiden. Även om han trodde på Gud tidigare och trodde att han levde enligt Guds vilja, så tjänade han omedvetet andra gudar. Endast efter att han insåg Påskmåltidens sanning som hans andliga ögon öppnades och då tog han bort alla avgudabilder.

Samma sak hände under kung Hiskias tid. Hiskia, kungen av Juda, höll Påskmåltiden tillsammans med sitt folk även om de inte hade hållit den under en lång tid, och de som höll Påskmåltiden förstörde avgudabilder som de hade haft sedan dess (2 Krön 30:1; 2 Krön 31:1). Påskmåltiden är sannerligen den sanning som gör det möjligt för oss att enbart tjäna och älska Gud med hela vårt hjärta, genom att tillintetgöra andra gudar.

 

Det nya testamentets påskmåltid

 

Genom lagen och Israels historia visade Gud oss att vi bara kan hålla det första budet, ”älska Gud med hela ditt förstånd”, när vi håller Påskmåltiden. Trots detta kan vi inte följa det första och största budet som Jesus nämnde för oss genom det gamla testamentets påskmåltid som folket höll genom blodet från lamm. Eftersom vi inte fullt ut kan inse Guds uppoffring genom att offra djur, kan vi inte älska Gud med hela vårt förstånd.

Det gamla testamentets påskmåltid är en kopia och skugga som i förväg visar oss det nya testamentets påskmåltid, som skulle etableras i det nya testamentets tid (Heb 10:1; Kol 2:17). För att vi skall förstå hur fantastisk det nya testamentets sanning som Kristus etablerade är, skapade Gud det gamla testamentets historia som en kopia.

Jesus, som är realiteten av Påsklammet, är Gud – den Högsta i hela universum. Gud kom till denna jord för att frälsa syndare, som blivit dömda till döden, från synd och död. Han blev hånad, förlöjligad och föraktad av skändare. Han blev piskad och genomborrad av törnekronan och led av svår smärta då han utgöt sitt blod på korset. Den sanning genom vilken vi kan inse Guds lidande och kärlek är det nya testamentets påskmåltid. I Påskmåltidens bröd och vin finns Guds heliga lidande och kärlek. För att rädda oss lät Gud Sitt kött slitas sönder och Sitt blod utgjutas (1 Kor 5:7; Matt 26:17-28).

Som det uppenbarades genom det gamla testamentets påskmåltid, som var en skugga, är det nya testamentets Påskmåltid den sanning som leder oss till att älska Gud som frälste oss från synd med hela vårt hjärta, hela vår själ och hela vårt förstånd. När vi håller det nya testamentets påskmåltid och fyller våra hjärtan med Guds heliga kärlek finns det inga andra gudar inklusive Satan som kan ta över våra hjärtan.

Därför får vi inte bara se Påskmåltiden som en i raden av högtider då vi håller gudstjänst en viss dag. Vi måste vårda Guds kärlek i våra hjärtan genom att värdesätta Påskmåltiden och hålla högtiden helig. Genom att ta ett kliv fram, bör vi låta hela världen veta sättet genom vilket man innerligt kan älska Gud. Det är det faktiska sättet som vi kan älska Gud med hela vårt hjärta, själ och förstånd och älska våra nästa som oss själva, så att vi kan uppfylla lagen.

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.