Har vi människor verkligen en själ?


Frågan om själen har varit vida diskuterad och omdebatterad bland människor under lång tid. Nyligen sade en berömd brittisk fysiker att ”livet efter döden är en saga för dem som är rädda för döden”, ett uttalande som väckte kontrovers.

 

För dem som tror att döden är slutet på allt, är själen ingenting annat än något skapat ur den mänskliga fantasin. Inte bara ateister utan till och med de som säger att de tror på Gud hävdar att själen inte finns. Precis som saddukéerna, en judisk sekt, förnekade själens existens för 2000 år sedan, hävdar de att den andliga världen inte finns; att Gud bara styr över den synliga världen.

 

Själen existerar

 

Själen existerar definitivt. Men vi kan inte se den med blotta ögat. Det är därför det har varit en långvarig dispyt om själens existens. Men att något inte syns betyder inte att det inte existerar. Det finns många saker i världen som är osynliga men ändå existerar.

 

Bakterier och andra mikroorganismer är osynliga för blotta ögat, men vi kan beskåda dem när vi använder ett mikroskop. Det är likadant med den andliga världen. Även om den är osynlig för våra ögon, så kan vi se den om vi använder ett särskilt redskap. Det är Bibeln som är skriven genom inspiration från Gud.

 

2 Timotheosbrevet 3:16-17 Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, 17så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

 

Guds yttersta syfte med att ge oss Bibeln är för att rädda våra själar (1 Petrusbrevet 1:9). Det är därför Bibeln innehåller ett stort antal nedteckningar om själen ända sedan skapelsehistorien.

 

1 Moseboken 2:7 … då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse.

 

En levande varelse hänvisar till en kombination av jord från marken (kroppen) och Guds andetag (själen eller anden). Döden innebär att själen separerar från kroppen. Så när en människa dör, återvänder var och ett av de här två elementen – kroppen och själen – till sin ursprungliga plats.

 

Predikaren 12:7 då stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung, och livsanden återvänder till Gud, som gav den.

 

Bibeln visar att våra själar var änglar som var med Gud i himlen innan vi föddes på jorden (Ordspråksboken 8:22-26, Job 38:1-21, Lukasevangeliet 15:3-7). Världen vi lever i nu är en plats där änglarna, som har förvisats från himlen till följd av att de syndade mot Gud, lever i människokroppen. Eftersom själen ursprungligen var i himlen återvänder en människas själ till Gud som är i himlen när hon dör; hennes kropp återvänder till marken och förmultnar, men hennes själ lever fortfarande och fortsätter att existera.  

 

Matteusevangeliet 10:28 Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet.

 

Bibeln är fakta

 

De som inte tror på den andliga världen lyckas inte tro på Bibeln som visar den andliga världens principer. De betraktar Bibeln som enbart en historiebok om Israel eller en hopgyttring av myter som inte kan bevisas vetenskapligt. Men i många ställen i Bibeln kan vi enkelt hitta verser som visar att Bibeln är fakta.

 

Job 26:7 Gudaboningen har han rest över öde rymder, jorden har han hängt över tomma intet.

 

Jobs bok skrevs omkring 1500 f.Kr. I bronsåldern, då människor inte ens kunde föreställa sig att jorden hänger i rymden, beskrev Bibeln redan jorden precis som om den hade setts från en satellit. Det här är ett obestridligt bevis på att Bibeln är fakta.  

 

Jordens inre struktur såväl som dess yttre utseende hade redan beskrivits i Bibeln även innan dessa har bevisats genom vetenskapen. På den tiden trodde folk att det fanns en annan jord dold innanför vår planet eller att det fanns en annan värld i underjorden – en värld som är vidsträckt, rymlig och ändlös som skyn.

 

Job 28:5 Djupt under jorden som frambringar föda förvandlas allt som av eld.

 

Jorden är uppbyggd av fyra huvudsakliga lager: skorpan, som formar ytan på jorden, manteln, den yttre kärnan och den inre kärnan. När vi tränger djupare ner i jorden stiger temperaturen. Den inre kärnans temperatur når cirka 6000 grader Celsius. På 1800-talet upptäckte vetenskapsmän att jorden är som en eldboll, men Gud hade redan låtit jordens inre struktur beskrivas i Bibeln för 3500 år sedan. Förutom detta finns det många övertygande och obestridliga bevis för att Bibeln är fakta, så som beskrivningen av jordens storlek, som endast är som ett dammkorn i en vågskål i det stora universum, och profetian om världens historia.

 

Bibelns djupgående sanningar är tillräckligt absoluta för att bevisa att allting som är skrivet i Bibeln är sant. Därför är vittnesmålen om Gud och vittnesmålen om himlen och helvetet som beskrivs i Bibeln också sanna, utan tvekan.

 

Låt oss förbereda oss för himlen, den andliga världen

 

Trollsländelarver som bara lever i vatten kan aldrig föreställa sig en värld med en blå himmel och vackra blommor i full blomning, där de kommer att flyga fritt som trollsländor. På samma sätt är vi som lever på jorden som är som ett dammkorn i universum fullt av hundratals miljarder galaxer, kan inte enkelt förstå den andliga världen som vi kommer att komma till.

 

Gud har gett Bibeln till de, som längtar efter frälsning med ödmjukhet i sina hjärtan, så att de kan förstå den andliga världen som om de såg den med sina egna ögon och kan förbereda sig för den. Om vi ignorerar Bibelns läror utan att känna till guds vilja och bara lever för saker på den här jorden, där vi inte ens kan leva mycket längre än 100 år, kommer vi inte att kunna förbereda oss för den andliga världen som kommer en dag.

 

Till och med bland de som är självsäkra i sitt liv i den här världen, känner de flesta fruktan när de möter döden. Men de som har sann vishet kommer att fundera över var människor kommer ifrån och vart de är på väg, istället för att vara säkra på att det som är synligt är allt som finns. De kommer att förbereda sig för himlen, den vackra andliga världen, med glädje och hopp.

 

Predikaren 12:13 Nu har du hört allt, och detta är summan: frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor.

 

Apostlarna förstod den andliga världen som Jesus Kristus hade undervisat dem om, och de ägnade sig åt att rädda själar medans de såg fram emot till de himmelska belöningarna som de skulle ta emot, utan att vara bundna i deras fysiska liv. Precis som de, bör vi som har förstått Himmelrikets hemligheter som Elohim har undervisat oss om, också leda många människor till rättfärdighet, med fast tro på den kommande andliga världen och de himmelska belöningar som väntar oss, så att vi kan skina som stjärnorna i himlen för evigt.

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.