Är det sant att Julen, som firas den 25 december, inte är Jesu födelsedag?


Det är en allmänt accepterad uppfattning att 25:e december inte har något att göra med Jesu födelsedag. Det här är ett faktum som redan har tillkännagetts offentligt genom kristendomens historia och massmedia. Så hur kommer det sig att en dag, som inte har något att göra med Jesus, har ändrats till Jesu födelsedag? Låt oss nu ta reda på julens ursprung.

Ursprunget till Julen, den 25:e december, var från början det romerska vintersolståndet då man firade solens födelse. På den tiden trodde tillbedjare av solguden, de som följde Mithraismen som var en vanlig religion i Romarriket, att solen föddes på vintersolståndet, årets kortaste dag. Eftersom vintersolståndet markerar vändpunkten då dagarna blir allt längre, trodde de att solen blev starkare efter sin återfödelse vid vintersolståndet.

De betraktade den 25:e december som vintersolståndet, då en stor festival hölls i hela Romarriket. Givetvis var den här dagen meningslös för de tidiga kristna. Men situationen förändrades när deras beslutsamhet att försvara sanningen försvagades med tiden. Kyrkan i Rom blev mer och mer sekulariserad efter att kristendomen gjordes till Romarrikets statsreligion; de undersökte till och med sätt att delta i solgudens festival, med avsikt att utöka kyrkans inflytande. Så de började acceptera Mithraismen, och år 354 e.Kr. utsåg de den 25:e december till Jesu födelsedag och började fira den.

(Källor: bl.a. Philip Shaff, History of the Christian Church;  Scholastic Publishing, Encyclopedia Americana)

 

Julens traditioner och deras hedniska ursprung

 

Julsånger hörs på gator och torg, folk utbyter julklappar och dekorerar julgranar med alla slags färgglada utsmyckningar och ljus. Alla de här traditionerna har sitt ursprung djupt rotat i hedendom.

Traditionen att ge presenter på Julen kom från festivalen för den romerska jordbruksguden. I det antika Rom fanns festivalen Sigillaria i slutet av december då folk gav gåvor som t.ex. dockor till barn. Det här bruket blev allmänt förekommande i kyrkan efter att Julen blev en kristen festival. 

Det är samma sak med julgranar som utsmyckas med alla möjliga slags dekorationer. I det antika Babylonien, Egypten och Romarriket, fanns det sedvänjor att tillbe gröna träd: närhelst det nya året kom dekorerade folk vintergrönor och satte dem runtomkring i husen, och utförde en ceremoni att driva ut onda andar. De vördade också träd med röda frukter som symboliserade solen.

Så alla dessa jultraditioner har sitt ursprung i hedendomen; de kom in i kyrkan även innan 25:e december utsågs till Jesu födelsedag, och blev allmänt förekommande över hela världen när Julen blev fast etablerad som en kristen festival.

 

Hedniska högtider är avskyvärda för Gud

 

Bibeln profeterade  redan att människor skulle tillbe solguden i kyrkan genom att fira hedniska festivaler som Julen.

Hesekiel 8:15-16 ”Ser du, människa?” sade han. ”Men du skall få se vidrigheter ännu värre än dessa.” Han förde mig till den inre förgården till Herrens hus. Där, vid ingången till Herrens tempel, mellan förhallen och altaret, stod ungefär tjugofem män. De vände ryggen åt Herrens tempel, och med ansiktet mot öster föll de ner och tillbad solen i öster.

Som Gud profeterade utförs bruket att tillbe solguden i Guds tempel idag. Och Jesus, som är Gud som kom i köttet, påminner oss om att inte följa människors traditioner som för våra hjärtan bort ifrån Gud, även om vi ärar Honom med våra läppar.

Markusevangeliet 7:6-8 Han svarade: ”Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare, när det står: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud. Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler.” 

Även om hela världen firar Julen, så är det avgudadyrkan att fira Julen, som Gud avskyr. Vi bör respektera Guds bud och hålla dem med större uppskattning, så att vi kan glädja Gud som Guds sanna folk.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.