FAQ Tag: tro

De flesta kristna håller med om att tron på Gud är viktig i det andliga liv. Den är själva utgångspunkten för vårt religiösa och andliga liv som gör oss till troende.