FAQ Tag: själ

Själen eller anden är enligt Bibeln Guds andetag, den del av människan som gör oss till levande varelser. Själen existerar inte i fysisk form och vi kan därför inte se den med våra egna ögon eller väga den.