FAQ Tag: sekt

Ordet sekt används i olika sammanhang och kan ha en positiv betydelse men har oftast en negativ klang. Grupper av troende som inte följer den rådande uppfattningen och normen brukar kallas sekter.