FAQ Tag: profetia

En profetia är en förutsägelse om framtiden. Ordet antyder att Gud har gett den eftersom bara Gud kan se vad som ska hända i framtiden och är villig att avslöja det till Sina profeter.