FAQ Tag: påsk

Ordet Påsk kommer från det hebreiska ordet pesach, som betyder ”passera över”. Gud fastställde den 14/1 i den heliga kalendern som ”Herrens påsk”.