FAQ Tag: nya förbundet

Det nya förbundet är det förbund eller den lag som Gud slöt med Sitt folk i det nya testamentets tid genom Jesus Kristus.