FAQ Tag: kätteri

Kätteri är en falsk religiös lära. Någon som sprider falska läror kallas kättare och en organisation som gör det brukar kallas sekt.