FAQ Tag: högtid

En högtid är en religiös fest, festival eller ett firande av en minnesvärd händelse som är knuten till en särskild tidpunkt. Gud etablerade högtider i både det gamla testamentets och det nya testamentets tid. I världen finns även människors traditioner och högtider som inte är etablerade av Gud.