FAQ Tag: himmelriket

Enligt Bibeln är Himmelriket den andliga världen, den högre och osynliga dimensionen som är osynlig för oss, men den plats som våra själar kommer ifrån i begynnelsen. Himmelriket är platsen där Gud härskar och där ett oräkneligt antal änglar bor.