FAQ Category: Kristi lag och bud

Gud etablerade det gamla förbundets lag och bud som en skugga, för att vittna om den lag Jesus Kristus i det nya testamentets tid skulle etablera för vår frälsning; det nya förbundets lag eller Kristi lag. Guds Församling håller Kristi lag som gick förlorad under den mörka medeltiden, och hoppas att alla människor kan bli välsignade och få evigt liv genom Guds löften och uppoffring som är bevarade i Hans bud.