FAQ Category: Gud blir människa

Gud, som är helig Ande, som är allsmäktig skapare av himmel och jord, uppenbarade Sig som människa för Abraham i gamla testamentets tid, föddes som människa för 2000 år sedan och lovade att uppenbara Sig en andra gång som den Helige Anden för det sista frälsningsarbetet att rädda alla människor. Men trots att Han alltid uppenbarar Sig enligt profeternas förutsägelser, så finns det religiösa ledare som har svårt att acceptera att allsmäktig Gud kan bli människa på grund av förutfattade meningar om Gud.