Historia


I enlighet med fikonträdets profetia, återställde andrakommande Kristus Ahnsahnghong det nya förbundets sanning i Sydkorea år 1948. År 1964 grundade Kristus Ahnsahnghong Världsmissionssamfundet Guds Församling och återetablerade den tidiga Kyrkans hela sanning som i början lärdes ut av Jesus Kristus för 2000 år sedan. Sedan återstarten har Guds Församling växt exponentiellt, och blivit en av de snabbast växande kyrkorna i världen, med fler än 2700 lokala församlingar och 2,7 miljoner registrerade medlemmar i 175 länder, på bara 50 år.

Video: Guds Församlings världsomspännande organisation

Guds Församlings missionsarbete utanför Sydkorea började 1997, då Guds Församling i Los Angeles öppnade dörrarna. Samma år etablerades även församlingar i Pakistan och Tyskland. År 2000 grenade församlingen i Los Angeles ut sig till USA:s östkust och Guds Församling i Bogota, New Jersey etablerades. Två år senare utfördes missionsarbete i 70 olika länder. På bara ett årtionde spreds den tidiga Kyrkans sanning ut över hela världen, som det var profeterat.

Jesaja 2:2-3 Den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast, högst av bergen, överst bland höjderna. Alla folk skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma, och de skall säga: ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa.” Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord.

 

År 2013 registrerades Världsmissionssamfundet Guds Församling som trossamfund i Sverige. Vi fortsätter med vår strävan att uppenbara livets sanning för alla som väntar på att ta emot andrakommande Kristus och himmelska Moder som profeterats.