Utmärkelser

Även om medlemmarna inte söker beröm eller utmärkelser från människor i den här världen, utan bara vill ge ära till Gud med sina goda gärningar, blir Guds Församlings medlemmar ofta erkända av världens institutioner.