Insatser i samhället

Guds Församlings insatser i samhället både lokalt och globalt kommer från Moders kärlek för alla människor. Vi anordnar evenemang och insatser för att förbättra människors liv och vår miljö.