Lär känna oss!

Världsmissionssamfundet Guds Församling tror på Kristus Ahnsahnghong och Himmelska Moder som Frälsare i den här tidsåldern. Vi hoppas kunna följa Deras exempel genom att flitigt studera Bibeln och dela med oss av Deras kärlek med vår familj, vänner och grannar.
 

Vi bjuder in dig …

... att utforska den här hemsidan för att lära dig mer om oss. Kom snart och besök oss för att studera Bibeln! Om du vill ha information om vår internationella verksamhet hänvisar vi till den engelskspråkiga officiella sidan.

På den här hemsidan …

... vill vi dela med oss av Guds Församlings grundläggande trosuppfattning och hur Församlingen har etablerats över hela världen. Vi strävar efter att sätta ett exempel på att dela med oss av Himmelska Moders kärlek med våra grannar genom att gå i Frälsarnas fotsteg.